Uitgever en bladmanagement:

Egbert Sloet van Oldruitenborgh

esloet@upcmail.nl

06 55 184 751

Vaste redactie:

Pieter Ploeg (hoofdredacteur)

info@pieterploeg.nl

06 53 393 539

Frank Thooft

info@pluspen.nl

06 46 428 806

Sandra van Maanen

info@sandravanmaanen.nl

06 54 220 970

Feike Klomp

feike.klomp@gmail.com

06 18 943 859

Kees Jansen

info@prettigverwoord.nl

06 18 285 380

Jan Worm

worm@pzdolfijn.nl

06 40 326 275

Maria Koster

maria.koster@hetnet.nl

06 22 127 883

Bianca Hendriks

hendriks.bianca@gmail.com

06 188 79 079

Contactformulier

Druk:

Coers & Roest, Arnhem

info@coersenroest.nl

www.coersenroest.nl

 

Fotografie:

Jaro van Meerten

info@jarovanmeerten.nl

06 28 021 006

Berry de Reus

b.dereus@planet.nl

06 83 174 217

Lotte Bretveld

info@fotograaflotte.nl

06 54 267 267

Vormgeving:

Egbert Sloet van Oldruitenborgh

Corrector:

Lydia Hendriksen

Advertentieverkoop:

Monique van Musscher

m.musscher@upcmail.nl

06 13 036 173

 

 

Facebook:

www.facebook.com/oosterbeekbeleeft

        

1.345 likes!

  

Oosterbeek belééft is een uitgave van S.D.S. b.v.

Jagerspad 2a 6862 CN Oosterbeek

Telefoon (026) 213 4201

Mobiel 06 55 184 751

info@oosterbeekbeleeft.nl

 

Bank:

NL56 INGB 0006 5469 97

t.n.v. SDS b.v. Oosterbeek

 

Kamer van Koophandel: 09174184

BTW nummer: NL 818356108B01