Oosterbeek belééft

gaat weer verschijnen!

Beste Oosterbeekse ondernemer,

Wij hebben goed nieuws voor u. Het populaire magazine ‘ Oosterbeek belééft‘ gaat weer verschijnen!

In nauwe samenwerking met Egbert Sloet van Oldruitenborgh, destijds de drijvende kracht achter deze glossy, gaat de Ondernemersvereniging Oosterbeek starten met een nieuwe uitgave.

Het formaat en uitvoering blijft gelijk aan de eerder uitgegeven exemplaren. In eerste instantie is de oplage vastgesteld op 1.500 exemplaren. Wanneer u lid bent van onze ondernemersvereniging ontvangt u 5 exemplaren gratis om weg te geven aan uw cliënten. Bovendien ontvangt u 10% korting op de advertentietarieven. De realisatie van deze nieuwe uitgave is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal adverteerders. Daarom vragen wij u vriendelijk een advertentie hiervoor te reserveren.

Wanneer u geen lid bent kunt u vanzelfsprekend ook adverteren.

U kunt ook overwegen om lid te worden van onze vereniging voor € 350,- per jaar waardoor u meeprofiteert van alle acties die door ons komend jaar worden ondernomen. Wij hopen u als adverteerder of als nieuw lid te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Wim Kersten

voorzitter Ondernemend Oosterbeek

verspreiding

Oosterbeek en omgeving

Oosterbeek belééft! is het meest gelezen magazine in Oosterbeek en directe omgeving en heeft inmiddels in ons dorp een eigen plek verworven. Het wordt verzameld en heeft een hoge bewaarfunctie, waardoor de lezersintensiteit aanzienlijk hoger is dan de gedrukte oplage van 1.500 exemplaren.

Verspreiding

Losse verkoop bij boekhandel Meijer & Siegers in Oosterbeek. Prijs van het blad is € 5,95. Elke editie van Oosterbeek belééft! wordt op de dag van verschijning gelanceerd in een Oosterbeekse horecagelegenheid. Adverteerders en de bij het magazine betrokken personen worden hier speciaal voor uitgenodigd.

Ondernemend Oosterbeek

 

HÉT NETWERK VOOR OOSTERBEEKSE ONDERNEMERS

Ondernemend Oosterbeek is een vereniging en is hard op weg dé netwerkclub van Oosterbeekse ondernemers te worden. Wij vertegenwoordigen nu al ruim honderd ondernemers in het centrumgebied van Oosterbeek maar ook daarbuiten. In onze statuten staat te lezen ‘ De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de materiele en immateriele belangen van de collectieve ondernemers in Oosterbeek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt’.

Aansluiten bij lokale initiatieven

Wij zijn op regelmarige basis gesprekspartner van de Gemeente Renkum en hebben periodiek overleg met de Burgemeester en enkele wethouders maar nemen ook deel in het regionale Economische en Toeristische platform en andere belangenorganisaties. Daarnaast trachten wij onze inbreng te hebben bij plaatselijke evenementen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, de Airborne Wandeltocht, Poëziefestival, Kunstroute e.a. en deze te versterken met ons netwerk en onze steun. Ook nieuwe initiatieven kunnen in de toekomst op onze steun rekenen.

Met elkaar, voor elkaar

Ondernemend Oosterbeek zorgt voor sfeer verhogende elementen in het dorp met o.a. bloembakken aan de lantaarnpalen in het voorjaar, zomer en herfst en tijdens de wintermaanden met kerstverlichting en kerstbomen. Ondernemend Oosterbeek is de uitgever van de enige echte Oosterbeekse glossy ‘Oosterbeek beleeft‘, Het blad is gericht op de inwoners van en bezoekers aan Oosterbeek en wordt zonder winstoogmerk uitgegeven.

Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we netwerkbijeenkomsten o.a. bij de presentatie van elk nummer van Oosterbeek beleeft en werken we toe naar een groot jaarlijks Netwerk Event in de maand juni. Hierdoor kunnen we ondernemers met elkaar in contact brengen en zorgen we voor hechtere verbindingen. Met een sterk netwerk kunnen we de uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan beter het hoofd bieden.

waarom lid worden?

ondernemersvereniging oosterbeek

 • ter zake doende belangen behartiging
 • een vinger aan de pols bij economische ontwikkelingen in ons prachtige dorp
 • onze inbreng bij plaatselijke evenementen
 • onze ijver voor een levendig dorp met een goed economische klimaat
 • 10% korting op de advertentietarieven van Oosterbeek belééft incl. 5 gratis exemplaren
 • gratis deelname aan de netwerk evenementen incl. hapje en drankje
 • gratis presentatie op de website welkominoosterbeek.nl (alleen voor kernleden)
 • gratis aansluiting op ons account op social mediakanalen Facebook en Instagram (alleen voor kernleden)
 • een goed ondernemersnetwerk met hechte verbindingen
 • positiviteit en toekomstgerichtheid
 • deelname aan de jaarvergaderingen met stemrecht en invloed op het reilen en zeilen van de ondernemersvereniging (alleen voor kernleden)

Sluit u voor € 175,- per jaar als steunlid of voor € 350,- per jaar als kernlid bij ons aan en maak ons netwerk nog krachtiger.

(Ondernemers binnen het kernwinkelgebied zijn automatisch kernlid, hun bijdrage wordt geïnd via de reclamebelasting)

Oosterbeek belééft

kent veel advertentie mogelijkheden!

Oosterbeek belééft heeft een oplage van 1500 exemplaren en kent drie standaard advertentieformaten. Alle advertenties worden in full colour geplaatst en kunnen desgewenst ook door onze ontwerpafdeling worden opgemaakt tegen een uurtarief van € 40,- excl btw.

Formaten en tarieven

1/4 pagina 98 mm (br.) x 128 mm € 145,-
1/2 pagina 200 mm (br.) x 128 mm € 260,-
1/1 pagina 200 mm (br.) x 260 mm € 500,-
1/1 pagina (aflopend) 233 mm (br.) x 303 mm € 535,-
Omslag (binnen) 233 mm (br.) x 303 mm € 550,-
Achterpagina 233 mm (br.) x 303 mm € 600,-

 

Bedrijfsreportages, inclusief interview en foto’s op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele ontwerpkosten. Leden van de ondernemersvereniging ontvangen 10% korting op de bovenstaande tarieven en 5 exemplaren per uitgave gratis.

Oosterbeek belééft heeft een oplage van 1500 exemplaren en kent drie standaard advertentieformaten. Alle advertenties worden in full colour geplaatst en kunnen desgewenst ook door onze ontwerpafdeling worden opgemaakt tegen een uurtarief van € 40,- excl btw.

Formaten en tarieven

1/4 pagina 98 mm (br.) x 128 mm

€145,-

1/2 pagina 200 mm (br.) x 128 mm

€ 260,-

1/1 pagina 233 mm (br.) x 303 mm

€ 500,-

1/1/ pagina (aflopend) 233 mm (br.) x 303 mm

€ 535,-

Omslag (binnen) 213 mm (br.) x 303 mm

€ 550,-

Achterpagina 213 mm (br.) x 303 mm

€ 600,-

Bedrijfsreportages, inclusief interview en foto’s op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele ontwerpkosten. Leden van de ondernemersvereniging ontvangen 10% korting op de bovenstaande tarieven en 5 exemplaren per uitgave gratis.

Oosterbeek belééft! ook voor de ‘kleine’adverteerder!

‘Beleefdheidjes’ zijn advertenties voor particulieren en kleine ondernemers. Het advertentieformaat is 98 x 40 mm en u kunt kiezen uit een tekstadvertentie met foto of het plaatsen van uw bedrijfslogo. De prijs voor een ‘Beleefdheidje’ is € 50,- per vak (excl.btw). De uitgever behoudt zich het recht voor ‘Beleefdheidjes’ zonder opgave van reden te weigeren.

contact

oosterbeek belééft

Uitgever

Ondernemend Oosterbeek

info@ondernemendoosterbeek.nu

Bladmanager

Egbert Sloet van Oldruitenborgh

info@oosterbeekbeleeft.nl

Advertentieverkoop

Liselotte Bretveld

lbretveld@gmail.com

06 54 276 276

Fotografie

Berry de Reus

b.dereus@planet.nl

06 83 174 217

Website en Social media

Clementine Nobbenhuis

info@studiosterck.nl

06 44 556 660

Drukwerk

Duoshop Oosterbeek

info@duoshop.nl

026 333 6847

Vaste redactie

Pieter Ploeg

info@pieterploeg.nl

06 53 393 539

Sandra van Maanen

info@sandravanmaanen.nl

06 54 220 97

Fieke Klomp

feike.klomp@gmail.com

06 18 943 859

Kees Jansen

info@prettigverwoord.nl

06 18 285 380