OOSTERBEEK

belééft ! 

 

Hét magazine van

Ondernemend Oosterbeek

De nieuwe editie van Oosterbeek belééft verschijnt 31 maart 2023

Nieuwe uitgave

Oosterbeek belééft heeft een nieuwe look & feel

Op de vorige, hernieuwde uitgave van ‘Oosterbeek belééft’ kwamen honderden positieve reacties die de waarde van dit bijzondere tijdschrift onderstrepen. Bij een mooi dorp hoort een mooi tijdschrift waarin we al dat schoons met elkaar kunnen delen. Bladmanager Egbert Sloet van Oldruitenborgh wandelde de eerste weken zo trots als een pauw door het dorp. Mede dankzij zijn topteam van schrijvers, redacteuren en fotografen was het natuurlijk nooit zo’n succes geworden. Het zal de trouwe en oplettende lezer de nieuwe ongetwijfeld al zijn opgevallen: het tijdschrift heeft een nieuwe frisse vormgeving. De pagina’s hebben een nieuwe lay-out en de vertrouwde huisstijl is aangepakt. Kortom; de look & feel zijn anders dan de eerder verschenen nummers van het tijdschrift. ‘Oosterbeek belééft’ is verfrist. Maar inhoudelijk is er niets veranderd!

En speciaal voor de verzamelaars zijn de nieuwe uitgaven doorgenummerd.

Van begin af aan was niet alleen management, redactiecoördinatie, advertentieacquisitie en lay-out allemaal in handen van Egbert Sloet van Oldruitenborgh, de vormgeving werd met ingang deze uitgave van verzorgd door de in Oosterbeek geboren Hein Niemeijer.

Diverse andere taken worden voortaan uitgevoerd door Ondernemend Oosterbeek. Vanaf de zijlijn blijft Sloet van Oldruitenborgh nog wel de ‘helikopterview’ houden over ‘zijn kindje’.

Egbert Sloet van Oldruitenborgh (links) en Hein Niemeijer

verspreiding

Oosterbeek en omgeving

Oosterbeek belééft! is het meest gelezen magazine in Oosterbeek en directe omgeving en heeft inmiddels in ons dorp een eigen plek verworven. Het wordt verzameld en heeft een hoge bewaarfunctie, waardoor de lezersintensiteit aanzienlijk hoger is dan de gedrukte oplage van 1.500 exemplaren.

Verspreiding

Losse verkoop bij boekhandel Meijer & Siegers en Albert Heijn in Oosterbeek. Prijs van het blad is € 6,50. Elke editie van Oosterbeek belééft! wordt op de dag van verschijning gelanceerd in een Oosterbeekse horecagelegenheid. Adverteerders en de bij het magazine betrokken personen worden hier speciaal voor uitgenodigd. De presentatie van het nieuwe nummer vond plaats op vrijdag 26 augustus 2022 in de Concertzaal in Oosterbeek.

Ondernemend Oosterbeek

 

Word lid en/of adverteerder

Beste Oosterbeekse ondernemer,

Het populaire magazine ‘ Oosterbeek belééft‘ is weer verschenen!

Wanneer u lid bent van onze ondernemersvereniging ontvangt u 3 exemplaren gratis om weg te geven aan uw cliënten. Bovendien ontvangt u 10% korting op de advertentietarieven. De realisatie van deze nieuwe uitgave is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal adverteerders.

Daarom vragen wij u vriendelijk een advertentie voor de volgende uitgave te reserveren.

Wanneer u geen lid bent kunt u vanzelfsprekend ook adverteren.

U kunt ook overwegen om lid te worden van onze vereniging voor € 350,- per jaar waardoor u meeprofiteert van alle acties die door ons komend jaar worden ondernomen. Wij hopen u als adverteerder of als nieuw lid te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Wim Kersten

Voorzitter Ondernemend Oosterbeek

met elkaar voor elkaar

Hét netwerk voor Oosterbeekse ondernemers

Ondernemend Oosterbeek is een vereniging en is hard op weg dé netwerkclub van Oosterbeekse ondernemers te worden. Wij vertegenwoordigen nu al ruim honderd ondernemers in het centrumgebied van Oosterbeek maar ook daarbuiten. In onze statuten staat te lezen ‘ De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de materiele en immateriele belangen van de collectieve ondernemers in Oosterbeek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt’.

Aansluiten bij lokale initiatieven

Wij zijn op regelmarige basis gesprekspartner van de Gemeente Renkum en hebben periodiek overleg met de Burgemeester en enkele wethouders maar nemen ook deel in het regionale Economische en Toeristische platform en andere belangenorganisaties. Daarnaast trachten wij onze inbreng te hebben bij plaatselijke evenementen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, de Airborne Wandeltocht, Poëziefestival, Kunstroute e.a. en deze te versterken met ons netwerk en onze steun. Ook nieuwe initiatieven kunnen in de toekomst op onze steun rekenen.

Met elkaar, voor elkaar

Ondernemend Oosterbeek zorgt voor sfeer verhogende elementen in het dorp met o.a. bloembakken aan de lantaarnpalen in het voorjaar, zomer en herfst en tijdens de wintermaanden met kerstverlichting en kerstbomen. Ondernemend Oosterbeek is de uitgever van de enige echte Oosterbeekse glossy ‘Oosterbeek beleeft‘, Het blad is gericht op de inwoners van en bezoekers aan Oosterbeek en wordt zonder winstoogmerk uitgegeven.

Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we netwerkbijeenkomsten o.a. bij de presentatie van elk nummer van Oosterbeek beleeft en werken we toe naar een groot jaarlijks Netwerk Event in de maand juni. Hierdoor kunnen we ondernemers met elkaar in contact brengen en zorgen we voor hechtere verbindingen. Met een sterk netwerk kunnen we de uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan beter het hoofd bieden.

bestuur

Wim Kersten

Wim Kersten

Voorzitter

Meijer & Siegers

Hans de Kruijf

Hans de Kruijf

Penningmeester

K&W Adviseurs

Henk Aalders

Henk Aalders

Secretaris

Marina Groenendijk

Marina Groenendijk

Caterfood

Leroy Polman

Leroy Polman

Rijks Optiek

Erwin Wijdeveld

Erwin Wijdeveld

Wijnhandel Wijdeveld

Jurgen Kremer

Jurgen Kremer

Kremer Verbouwadvies

Jan-Paul Fros

Jan-Paul Fros

Puur Koffie

waarom lid worden?

Ondernemersvereniging Oosterbeek

 • ter zake doende belangen behartiging
 • een vinger aan de pols bij economische ontwikkelingen in ons prachtige dorp
 • onze inbreng bij plaatselijke evenementen
 • onze ijver voor een levendig dorp met een goed economische klimaat
 • 10% korting op de advertentietarieven van Oosterbeek belééft incl. 5 gratis exemplaren
 • gratis deelname aan de netwerk evenementen incl. hapje en drankje
 • gratis presentatie op de website welkominoosterbeek.nl (alleen voor kernleden)
 • gratis aansluiting op ons account op social mediakanalen Facebook en Instagram (alleen voor kernleden)
 • een goed ondernemersnetwerk met hechte verbindingen
 • positiviteit en toekomstgerichtheid
 • deelname aan de jaarvergaderingen met stemrecht en invloed op het reilen en zeilen van de ondernemersvereniging (alleen voor kernleden)

Sluit u voor € 175,- per jaar als steunlid of voor € 350,- per jaar als kernlid bij ons aan en maak ons netwerk nog krachtiger.

(Ondernemers binnen het kernwinkelgebied zijn automatisch kernlid, hun bijdrage wordt geïnd via de reclamebelasting)

Oosterbeek belééft

kent veel advertentie mogelijkheden!

Oosterbeek belééft heeft een oplage van 1500 exemplaren en kent drie standaard advertentieformaten. Alle advertenties worden in full colour geplaatst en kunnen desgewenst ook door onze ontwerpafdeling worden opgemaakt tegen een uurtarief van € 40,- excl btw.

Formaten en tarieven

1/4 pagina 98 mm (br.) x 128 mm € 160,-
1/2 pagina 200 mm (br.) x 128 mm € 295,-
1/1 pagina 200 mm (br.) x 260 mm € 550-
1/1 pagina (aflopend) 233 mm (br.) x 303 mm € 550,-
Omslag (binnen) 233 mm (br.) x 303 mm € 600,-
Achterpagina 233 mm (br.) x 303 mm € 650,-

 

Bedrijfsreportages, inclusief interview en foto’s op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele ontwerpkosten. Leden van de ondernemersvereniging ontvangen 10% korting op de bovenstaande tarieven en 3 exemplaren per uitgave gratis.

Oosterbeek belééft heeft een oplage van 1500 exemplaren en kent drie standaard advertentieformaten. Alle advertenties worden in full colour geplaatst en kunnen desgewenst ook door onze ontwerpafdeling worden opgemaakt tegen een uurtarief van € 40,- excl btw.

Formaten en tarieven

1/4 pagina 98 mm (br.) x 128 mm

€160,-

1/2 pagina 200 mm (br.) x 128 mm

€ 295,-

1/1 pagina 233 mm (br.) x 303 mm

€ 550,-

1/1/ pagina (aflopend) 233 mm (br.) x 303 mm

€ 550,-

Omslag (binnen) 213 mm (br.) x 303 mm

€ 600,-

Achterpagina 213 mm (br.) x 303 mm

€ 650,-

Bedrijfsreportages, inclusief interview en foto’s op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele ontwerpkosten. Leden van de ondernemersvereniging ontvangen 10% korting op de bovenstaande tarieven en 3 exemplaren per uitgave gratis.

Oosterbeek belééft! ook voor de ‘kleine’ adverteerder!

‘Beleefdheidjes’ zijn advertenties voor particulieren en kleine ondernemers. Het advertentieformaat is 98 x 40 mm en u kunt kiezen uit een tekstadvertentie met foto of het plaatsen van uw bedrijfslogo. De prijs voor een ‘Beleefdheidje’ is € 60,- per vak (excl.btw). De uitgever behoudt zich het recht voor ‘Beleefdheidjes’ zonder opgave van reden te weigeren.

Extra korting bij afsluiten jaarcontract

Wanneer u voor 2023 een jaarcontract (3 uitgaven) afsluit, krijgt u een extra korting van 10% als u de jaarfactuur in 1 keer betaalt.

contact

Oosterbeek belééft

Uitgever

Ondernemend Oosterbeek

info@ondernemendoosterbeek.nu

Bladmanager

Egbert Sloet van Oldruitenborgh

info@oosterbeekbeleeft.nl

Vormgeving

Hein Niemeijer

heinniemeijer@gmail.com

Fotografie

Berry de Reus

b.dereus@planet.nl

Daan van Oort

daan@dvotografie.nl

Website en Social media

Clementine Nobbenhuis

info@studiosterck.nl

Advertentieverkoop

Geerdien Hosper

adverteren@oosterbeekbeleeft.nl

Vaste redactie

Sandra van Maanen

info@sandravanmaanen.nl